Menu

Rodzina

Naszym głównym celem jest Wsparcie Rodzin Wielodzietnych w Polsce.

Podejmujemy się różnych działań, choć jesteśmy świadomi że niejednokrotnie nasza pomoc jest niewystarczająca.

Mamy przecież własne rodziny, której należy się pierwszeństwo.

Dlatego stale szukamy wolontariuszy, którzy będą gotowi współpracować z nami w tym dziele.

Poniżej zamieszczamy niektóre działania któe wspieramy, organizujemy i promujemy.