Menu

I Ogólnopolska Akcja Sadzenia i Siania Fundacji Słowianin 2015

W ramach akcji najmłodsze dzieci mają możliwość siania, sadzenia, uprawy i pielęgnacji roslin domowych i ogrodowych. Sponsorzy i wolontariusze Fundacji Słowianin nieodpłatnie przekazują do przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce zestawy darmowych nasion, cebulek kwiatów, doniczki, nawóz i ziemię w zależności od możliwości.

Opiekunowie organizują akcję siania sadzenia, uprawy i pielęgnowania roślin. Organizator dostarcza produkty przy pomocy wolontariuszy.

Przedszkola zobowiązują się do przesłania informacji o przeprowadzonej akcji na adres slowianin@slowianin.eu zawierającej datę akcji oraz zdjęcia z przeprowadzonej akcji w formie elektronicznej. Podziękowanie ma posłużyć Organizatorowi w celu przedłożenia Sponsorom.

 


 

Główny koordynator akcji tel. 720 04 54 99.

 


 

I Ogólnopolska Akcja Sadzenia i Siania Fundacji Słowianin Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje Zdjęcia z naszej akcji Gdy dziecko sieje świat się śmieje

 

Organizator Akcji

 

Sponsorzy Akcji